วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

i am a thai graphic designer

งานฉันนี่แหละเป็นคนไทยทำกราฟฟิค
ชิ้นนี้ คิดด้วยหลักศิลปเบื้องต้น รูปทรงเลขาคณิต เส้น ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

Graphic On Paint

Shit !
Monalisy

Rock me !


Miss Miss Miss !